De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Borne komt onder druk raad met kwaliteitsslag ambtenarij

College in Borne komt onder druk raad met kwaliteitsslag ambtenarij

BORNE – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente hakt dezer dagen knopen door over een professioneel onderzoek om de ambtelijke en daarmee de bestuurlijke slagkracht on het schip van staat te versterken. Zulks om te voorkomen dat bestuursrapportages en jaarrekeningen te laat en te slecht zijn. De gemeenteraad heeft het helemaal gehad met het frustrerende gebrek aan ‘planning en control’ in de organisatie, waaronder de kwaliteit en de tijdigheid van besluitvorming ernstig hebben te lijden.

Onder aanvoering van gemeentesecretaris Rozendom, wiens taak het is een solide organisatie neer te zetten om college en raad te bedienen, moet er een ‘verbetertraject’ komen, werd in een brainstormsessie gezegd, want mooie presentaties en geduldige sheets zijn er nu genoeg geweest. Om het met voorman Van den Berg van BorneNu te zeggen: ‘Erken dat we het niet zelf kunnen, doe er wat aan en vraag ons dat te faciliteren.’

Met zo’n plan wil burgemeester Welten namens het college snel naar de gemeenteraad komen om spijkers met koppen te slaan. Of om, zoals het CDA-raadslid Schothuis het college aanmoedigde, ‘gevoel voor de bal’ te krijgen. Welten wil eerst 'een stukje crsisbeheersing' en aansluitend daarop verandering van cultuur en gedrag.

Deel dit nieuws!