De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens LXXIX

Vandaag richting Denekamp geweest en het moet een hogere macht zijn die me dan in goddelijk licht steevast naar de Gravenallee lokt, meer specifiek naar het klooster der Franciscanessen, waar het zoet geurt naar de Schepper alller Dingen, onder wie niet te veronachtzamen Zijn uitverkoren Zusters. Het is daar sereen en mystiek, maar je kunt er ook zomaar worden bevangen door gezondige gedachten, waarbij gezondig de overlappende samentrekking is van gezond en zondig. 

De eerste keer dat ik er kwam, in de jaren tachtig, werd ik voorgesteld aan moeder-overste, oftewel Zuster Aquino, naar later bleek de dochter van postbode Nollen in het dorp mijner inwoning. Ik kwam daar om te praten over 'zusters' die vanuit Denekamp (eigenlijk Noord-Deurningen) waren uitgezonden naar Tanzania en die ik wilde bezoeken om er een serie verhalen voor de krant over te maken. Zo is het ook gebeurd. Bleek dat één van die missiefranciscanessen ook al een dorpsgenoot van me was, want Zuster Arnolde, geboren Klein Douwel, van 't Hoge Hexel.

Mooi spul, die zusters, maar toen al op leeftijd en nu vermoedelijk allemaal bij hun Heer. En volgens de Openbaring zal de Heer alle tranen van hun ogen afwissen en de dood opheffen; zodat er geen rouw zal zijn, geen geklaag, geen moeite meer, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Ik keek bij het klooster even omhoog en meende nonnen te zien die in de wolken waren.

Deel dit nieuws!