De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser positief over voorbereiding om Münster in Twence te loodsen

Losser positief over voorbereiding om Münster in Twence te loodsen

LOSSER - Het college van burgemeester en wethouders te Losser stelt de gemeenteraad voor een communale overeenkomst met Münster aan te gaan, die uiteindelijk zou moeten leiden tot toestemming van de Duitse toezichthouder voor de verwerving door Münster in Twence.

Het 'gewenste aandeelhouderschap van Stadt Münster in Twence' is opgrond van verschillen in wet- en regelgeving tussen Duitsland en Nederland nog niet mogelijk. Een communale overeenkomst kan voorshands soelaas bieden. De overeenkomst behelst het over een weer leveren van afval met ingang van 1 januari 2019.

De afvalverwerker en energieopwekker Twence, met vestigingen op de Boedershoek in Hengelo en de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt te Zenderen, is eigendom van de veertien Twentse gemeenten, waarvan er twee, te weten Almelo en Oldenzaal, hun aandelen te gelde willen maken. In principe kan Münster die aandelen overnemen. Daar heeft vooral burgemeester Van Veldhuizen van Ensche zich de afgelopen tijd sterk voor gemaakt, ook in zijn rol als voorzitter van de Regio Twente. Het college van Losser ziet het  dus wel zitten.

Deel dit nieuws!