De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser heeft financiën op orde; Nijhuis weet van Prins geen kwaad

Losser heeft financiën op orde; Nijhuis weet van Prins geen kwaad

LOSSER - De gemeeente Lossser heeft, waar veel andere gemeenten klagen over tekorten, letterlijk geen centje pijn. Bij de presentatie van de begroting 2019 maakt wethouder Nijhuis van Financiën duidelijk 'dat de financiële positie van de gemeente Losser onverminderd sterk is'.

Nijhuis noemt het weerstandsvermogen solide en deze veel collegae en andere gemeenten jaloersmakende financiële positie zou zich ook nog eens structureel positief ontwikkelen. 'Wij hebben nu de financiële armslag om niet alleen diverse knelpunten op te lossen, maar ook om nieuw beleid te initiëren.'. Zo is er geld 'om de ambtelijke organisatie op verschillende beleidsterreinen te versterken' en kunnen álle prioriteiten van de gemeenteraad worden gehonoreerd'. De onroerend zaak- belasting gaat met niet meer dan de inflatiecorrectie van 1,8 procent omhoog.

Over de kosten van maatschappelijke ondersteuning en (jeugdzorg) maakt men zich in Losser, in tegenstellig tot in veel andere gemeenten, niet naar, anders dan dat de kosten 'ongewis' zullen zijn. Overigens zegt wethouder Prins van Sociaal in tegenspraak met haar collega Nijhuis dat door stijgende en niet-beïnvloedbare kosten 'andere ontwikkelingen in het gedrang kunnen komen'.

Deel dit nieuws!