De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Convenant van overheden tot het behoud van het Nedersaksisch

Convenant van overheden tot het behoud van het Nedersaksisch

HENGELO - Ze was er niet zelf bij, maar namens minister Ollengren van Binnenlandse Zaken tekende secretaris-generaal Schurink vandaag met regionale bestuurders het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal.

De rijksoverheid en de overheden in Noord-Oost Nederland spannen zich in om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren door het te erkennen als een wezenlijke, volwaardige en zelfstandige streektaal in Nederland aan te spreken.

In het convenant ligt vast dat de overheden de inzet op de streektaal meer op elkaar gaan afstemmen met de bedoeling van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook beogen ze Nedersaksisch sprekende regio’s in Noord-West Duitsland en elders in Eurpopa.

De opzet is jaarlijks een bijeenkomst te houden over een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio’s. Schurink in een persbericht: 'Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen, meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.'

Deel dit nieuws!