De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enig politiek rumoer over demping tweede insteekhaven in Almelo

Enig politiek rumoer over demping tweede insteekhaven in Almelo

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo stemde vanavond in met het dempen van de tweede insteekhaven. De raadsfracties van PVV, PVA en GroenLinks bepleitten uitstel van de besluitvorming omdat de raad onvoldoende zou zijn geïnformeerd. Dat voorstel werd met zes stemmen voor en 28 tegen verworpen.

En dus kwam het voorstel tot demping van de insteekhaven aan de orde. Het is volgens het college van burgemeester en wethouders een overbodige verbinding tussen tussen Twentekanaal en bedrijventerrein Dollegoor. De bedrijven Kroon Oil en Van den Bosch Beton ijveren al jaren voor demping, want dat biedt hen ruimte om uit te breiden.

De criticasters maakten er ook een punt van dat een brief van de advocaat van All In Containers eerst gisteren aan de raadsbescheiden zou zijn toegevoegd. Het raadslid De Olde van PVA repte over onbehoorlijk bestuur  en willekeur, en vroeg zch af of  het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad wel goed informeert. 

In het debat roerde vooral het raadslid Pol van de PVV zich. Ze verweet het college in kloeke termen (niet integer) de belangen van een kleiner bedrijf All In Containers  op te offeren ten behoeve van twee grote bedrijven. Ze repte over 'achterkamertjespolitiek en belangenverstrengeling' waar D66 respectievelijk LAS fel bij monde van de woordvoerders Wiertz en Stork tegen ageerden wegens gebrek aan onderbouwing, laat staan bewijs.

De raad zag vervolgens ostentatief af van het gebruikelijke geroffel en applaus toen voorzitter Zielman erop wees dat het de maidenspeech van Pol was.

Deel dit nieuws!