De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Referendum over afvalinzameling in Hengelo lijkt zelf referendabel

Referendum over afvalinzameling in Hengelo lijkt zelf referendabel

HENGELO - Het is in nevelen gehuld wat er op de klos komt van een lokaal referendum over het afvalbeleid. De gemeenteraad bood ruimte, maar met de restrictie dat de gemeente de uitkomst geheel of gedeeltelijk naast zich neer kan leggen. Het was voor initiatiefnemer/ingezetene Van Essen reden af te haken. Een dag na de raadsvergadering heeft Lokaal Hengelo laten weten de organisatie mogelijk over te nemen. Of het zover komt is de vraag, want dan is in de strikte zin des woords is van een burgerinitiatief geen sprake meer.

Het afvalbeleid in Hengelo is al jaren een gistende bron van kritiek. Het initiatief van Van Essen werd gestut door zevenhonderd handtekeningen van ingezetenen der gemeente Hengelo. Op zich moet dat een drievoud zijn. De initiatiefnemer is hevig teleurgesteld in de gemeente/gemeenteraad en heeft zijn handen van het referendumvoorstel afgetrokken.

Een week vóór de verkiezingen, 14 maart, liet de partij die de grootste zou worden in de raadszaal, namelijk Pro Hengelo, weten dat het referendum er moet komen omdat ‘het afvalbeleid in Hengelo is vastgelopen’ Aan het woord was de toenmalige lijsttrekker en huidige wethouder Van Wakeren, die in het najaar al duidelijkheid moest geven. Hij stelde in maart: ‘De discussie gaat over de kosten, het ongemak dat veel mensen ervaren met het zelf wegbrengen, de loopafstanden, de effecten van het omgekeerd inzamelen op de duurzaamheid, het scheiden van afval aan de bron of nascheiding van het afval bij de verwerking. Er moet een oplossing komen die door de inwoners breed wordt aanvaard. Wij geloven dat de inwoners van onze stad een verstandige keuze zullen maken. Zij zijn prima in staat om zelf de afweging te maken tussen het gebruiksgemak, de kosten en de duurzaamheidsdoelstellingen.’ Aldus de oud-lijsttrekker en huidige wethouder van Pro Hengelo. 

Deel dit nieuws!