De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser: geen schadegeld voor bewoners van 'wijk' Luttermolenveld

Losser: geen schadegeld voor bewoners van 'wijk' Luttermolenveld

LOSSER/DE LUTTE - De eigenaren van 48 woningen op Luttermolenveld hebben vergeefs geprobeerd de gemeente Losser de kosten te laten betalen van de omzetting van het recreatiepark Luttermolenveld tot een reguliere woonwijk. Dit blijkt uit een vonnis van de rechtbank waarvan het college van burgemeester en wethouders kennis heeft genomen. De bewoners dienden een claim in bij de gemeente voor het geld dat ze destijds voor de omzettiong aan de projectrontwikkelaar moesten betalen. De gemeente zou namelijk, onder meer ten tijde van de bestemmingsplanprocedure, veel steken hebben laten vallen.

De omzetting van recreatiepark Luttermolenveld in De Lutte naar een 'gewone' woonwijk van De Lutte was volgens de bewoners nodig omdat de beloofde voorzieningen, waaronder een zwembad, niet werden gerealiseerd. Daarbij had de Raad van State al geoordeeld dat de bouw der bungalows volgens het provinciale streekplan in het buitengebied en de ecologische hoofdstructuur had moeten worden verboden. Waarbij het hoogste bestuurlijk rechtscollege vraagtekens plaatste bij een overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente.

Wie permanent in het 'park' wilde wonen moest de de ontwikkelaar betalen, op straffe van de dreiging door de gemeente te worden weggestuurd. De gemeente investeerde wel in de verkeersstructuur van Luttermolenveld. De rechtbank Overijssel oordeelt nu dat het goed is zo en dat er een punt achter de slepende kwestie moet worden gezet.

 

Deel dit nieuws!