De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kritiek op provincie Overijssel die besluit gemeente Borne wegzet

Kritiek op provincie Overijssel die besluit gemeente Borne wegzet

BORNE/ZENDEREN - De provincie Overijssel legt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen ruim een maand ter inzage, van 9 augustus tot en met 19 september. Er bestaat in Zenderen en ook in Borne veel bezwaar tegen de mestfabriek. Ook de gemeenteraad van Borne is tegen, want vreest verkeersoverlast en gezondheidsklachten.

Het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence wil als opdrachtgever met de installatie een bijdrage leveren aan het terugdringen van het mestoverschot in Twente. Ook levert de fabriek volgens Twence een bijdrage aan het herwinnen van nieuwe grondstoffen, de opwekking van duurzame energie en de zuivering van vervuild water.

De provincie Overijssel vindt dat het belang van milieuwinst en duurzaamheid moet prevaleren boven de zorgen van de bevolking en de gemeente, deels trouwens onderschreven door de Raad van State. Op de handelwijze van de provinciale overheid, het overrulen van een raadsbesluit, bestaat veel kritiek, overigens ook in de Provinciale Staten.

Deel dit nieuws!