De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA wil verkeersprobleem in Zenderen te lijf via A1/A35 en N744

CDA wil verkeersprobleem in Zenderen te lijf via A1/A35 en N744

ZENDEREN – De huidige verkeersproblemen in Zenderen, die na de aanleg van een nieuwe weg over de es zullen toenemen, moeten deel uitmaken van een onderzoek naar het oplossen knelpunten op de A35 en A1. Daartoe zullen Provinciale Staten na het zomerreces besluiten. Mede op initiatief van de statenfracties van CDA en SP vindt 5 september een werkbezoek plaats in het Bornse kerkdorp.

De verkeersproblemen in Zenderen zouden volgens CDA-statenlid Eshuis kunnen worden opgelost als het ministerie van Infrastructuur en Milieu ze meeneemt in het beoogde onderzoek naar de knelpunten bij het knooppunt Azelo/Buren (A35/A1). Daarnaast moeten ze in de loop van dit jaar (aanloop statenverkiezingen in maart 2019) worden opgenomen van de Integrale Netwerkvisie Overijssel.

Bezijden de A35 en A1 zou het doortrekken van de Amerikalaan ‘een grote bijdrage’ leveren aan het oplossen van de problemen die zich bijna dagelijks voordoen. Tegelijkertijd is de aanleg van deze zogenaamde 5B-variant één van de belangrijkste mogelijkheden voor het oplossen van de verkeersproblemen in Zenderen. Eshuis zegt gedeputeerde Boerman te hebben gevraagd dit bij minister Van Nieuwenhuizen onder de aandacht te brengen. ‘Hij heeft aangegeven dit te zullen doen.’ 

Verderzet het CDA  in op de aanleg van de nieuwe weg over de Zenderense Es in combinatie met het doortrekken van deze weg naar de N744 naar Albergen. Een eerste stap in dit proces zou dan kunnen zijn dat een verbinding tussen de N744 en de Almelose kant van de N743 er komt.

Deel dit nieuws!