De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser scoort financieel met aandelenverkoop; sociaal domein zorg

Losser scoort financieel met aandelenverkoop; sociaal domein zorg

LOSSER - De gemeente Losser heeft over vorig jaar een meevaller van 3.759.794 euro genoteerd. Daar kan de nieuwe gemeenteraad een besteding voor zoeken, al stelt het college voor de reservepotten te voeden. Het gaat voor een aanzienlijk deel om eenmalige baten, waaronder de opbrengst van de verkoop van aandelen in het drinkwaterbedrijf Vitens.

Het college stelt de nieuwe raad onder meer voor een half miljoen uit te trekken voor een duurzaamheidsfonds, drie ton voor de aanschaf van een ICT-applicatie ten behoeve van het sociaal domein en een kwart miljoen voor het wegwerken van het gat in de begroting voor de verbouwing van het Twents Carmel College.

Het overschot van 2017 is óók de politieke erfenis van de vertrekkende wethouder Hassink van Financiën die blij is dat hij bij zijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigd leeftijd een financieel gezonde gemeente achterlaat: 'Dat wordt ook erkend door de provincie Overijssel. Wij hebben van hen inmiddels code groen gekregen. Het gemeentelijke Grondbedrijf draait financieel gezien positief. Op de exploitatie van de nieuwe  woonwijk De Saller heeft de gemeente  een tussentijdse winst genomen van 2.2 miljoen. Voor de exploitatie van De Lutte Zuid bedroeg die tussentijdse winst € 333.000 euro. De helft van deze winsten wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie, de andere helft gaat naar de algemene risicoreserve van de gemeente.

Hassink wijst er wel op dat schijn ten dele bedriegt, want Losser heeft in het sociaal domein een tekort van bijkans twee miljoen, vooral door hogere uitgaven op het gebied van de Jeugdzorg. 'Dat is zeker een punt van aandacht.' De financiële veerkracht van de gemeente Losser verbetert volgens de wethouder niettemin nog steeds: 'De weerstandsratio komt uit op 2,4 en bevindt zich daarmee boven de door de gemeenteraad vastgestelde bandbreedte'. Deel dit nieuws!