De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hümmels (Leefbaar Almelo) op bres voor Molukse gemeenschap

Hümmels (Leefbaar Almelo) op bres voor Molukse gemeenschap

ALMELO – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Almelo wil een sluitende afspraak met de Molukse gemeenschap over het gebruik van haar onderkomen Akar Bahar. Alleen de christelijke partijen CDA en ChristenUnie stemden hedenavond tegen een motie die het raadslid Hümmels van de eenmansfractie Leefbaar Almelo indiende en met gedrevenheid verdedigde, en dus met succes, hoewel wethouder Langius de motie ten stelligste ontried.

De gemeente wil met alle verenigingen/stichtingen van immigranten afspraken maken over de gebouwen die ze in gebruik hebben. Het idee is de gebouwen te verkopen en ze in eerste instantie aan de gebruikers/huurders te koop aan te bieden.

De grootste groepen die het betreft zijn Italianen, Spanjaarden, Turken en Ambonezen, ook wel (Zuid) Molukkers genoemd. Hümmels wees op de bijzondere wijze waarop de Ambonezen (gezinnen van KNIL-militairen) begin jaren vijftig naar Nederland kwamen. Ze kwamen niet zoals Italianen, Spanjaarden en Turken om hier als arbeidsimmigranten te gaan werken, maar als gemaltraiteerden van de omstandigheden der politieke werkelijkheid. Zij werden met de verzekering van terugkeer naar hun vaderland naar de koude Noordzeedelta verscheept om er niet meer weg te gaan, vanwege gebroken beloftes en geknakte idealen. Ze werden gehuivest in barakkenkampen, waaronder dat in de Vossenbos bij het dorp Hoge Hexel benoorden Wierden.

In de jaren zestig, toen duidelijk werd dat ze nooit zouden repatriëren, werden wijken voor hen gebouwd, onder meer in Wierden, Nijverdal, Rijssen en in een deel van de Ossenkoppelerhoek (omgeving Jan Steenstraat) te Almelo. Ze kregen daar ook eigen voorzieningen, waaronder wijkhuizen. Over dat wijkhuis van Akar Bahar gaat het nu dus.

De gemeente wil de panden van 'buitenlandse' groeperingen afstoten, ze hebben recht van eerste koop, maar kunnen ook besluiten elders te huren. Dat deelde Langius als wethouder van Vastgoed en Financiën de gemeenteraad vanavond mee. De aangenomen motie van Leefbaar Almelo stelt dat de wethouder 'ruim een half jaar' de tijd moet nemen om 'een goede oplossing' voor de Molukkers in Almelo te vinden die recht doet aan 'hun bijzondere positie'. 

Deel dit nieuws!