De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van Almelo wil garantie Ter Steege behoud booghallen Indië

Raad van Almelo wil garantie Ter Steege behoud booghallen Indië

ALMELO/RIJSSEN – De gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van de als monumentaal erfgoed ervaren historische booghallen op het Indiëterrein. Zeker na de volgens veel raadsleden betreurenswaardige afbraak van het markante Kalverstraatje, waar recent een aanzienlijk deel van is gesloopt, wil de raad voorkómen dat de booghallen in wat de Sterkerij heet, ten prooi vallen aan kaalslag voor (verdichting van) woningbouw.

Volgens de gebiedseigenaar – en ontwikkelaar Ter Steege blijven de booghallen aan de Laan van Indië. De gebouwen worden behouden en voorzien van een nieuwe passende functie in de sfeer van kantoren, horeca en lichte bedrijvigheid.

De gemeenteraad nam vanavond een motie aan om zulks expliciet te ‘borgen’, voor zover dat kan, want wethouder Ten Seldam gaf in dit verband twee dingen aan. Ten eerste dat het enige echte monument op Indië de voormalige watertoren is en ten tweede dat zelfs rijksmonumenten kunnen worden afgebroken als er dwingende redenen zijn.

Deel dit nieuws!