De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Breed verzet tegen negentienduizend vleesvarkens in Aadorp

Breed verzet tegen negentienduizend vleesvarkens in Aadorp

AADORP/AMELO -  In de eerste debatten over een verdrievoudiging van de varkenshouderij van de familie Dekker aan de Schout Doddestraat draaide het vanavond vooral om de intentie van een raadsbesluit van ruim een jaar geleden. Na het volledige echec van het plan voor de megawijk Waterrijk aan de noordkant van Almelo zou het gebied zijn agrarische bestemming herkrijgen, met de restrictie dat er geen ruimte zou zijn voor nieuwe megastallen en andere vormen van intensieve veehouderij. Volgens wethouder Ten Seldam gaat het bij het bedrijf van Dekker niet om een nieuwvestiging, maar om een uitbreiding die economische redenen nodig zou zijn.

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt, onder aanvoering van LAS, PvdA en D66, tegen de uitbreiding met dertienduizend varkens te zijn tot een totaal van negentienduizend, maar het college van burgemeester en wethouders wijst erop dat de provincie Overijssel er geen problemen mee heeft. Dat hebben wel veel bewoners van Aadorp, dat onder de gemeente Almelo ressorteert.

Formeel gaat het om een bouwvergunning, plus een wijziging van het bestemmingsplan, want de maatschap Dekker Agron wil drie verouderde stallen slopen, een derde stal uitbreiden en een vier stal bouwen. Volgens de bezwaarmakers zal er sprake zijn van overlast, gaat het ten koste van volksgezondheid en zal het verkeer enorm toenemen, wat de aanleg van bredere of nieuwe wegen nodig zou maken. Bovendien zou volgens inspreker/ondernemer Van der Loo de gemeente, als het puur om de centen gaat, mede door de uitgaven in de toekomst, ‘pennywise poundfoolish’ zijn.

Deel dit nieuws!