De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College van Almelo verlegt Scoop en haalt wijkteams in eigen huis

College van Almelo verlegt Scoop en haalt wijkteams in eigen huis

ALMELO - De gemeente Almelo moet directe aansturing van en controle op de sociale wijkteams krijgen. Nu ressorteert de Stichting Sociale Wijkteams Almelo onder De Nieuwe Organisatie (DNO) en maakt de facto deel uit van het imperium van welzijnsmastodont Scoop maar dat kan, vindt het college van burgemeester en wethouders zonder dit met zoveel woorden te zeggen, niet ‘avedan’ gaan, integendeel, het bestuur van de sociale wijkteams moet inhoudelijk en financieel terug in de moederschoot van de gemeente, die de subsidies verstrekt.

In elk geval de raadsfractie van de Minimapartij reageert zeer verheugd. ‘Er komt eindelijk duidelijkheid voor de inwoners van Almelo en medewerkers van de wijkteams’, meldt leidsvrouw Bolhuis van de Minimapartij. In het afgelopen jaar stelde de Minimapartij diverse keren kritische vragen over de wijkteams en de moederstichting DNO. Bolhuis: ‘Onder meer was niet duidelijk hoe de onafhankelijkheid van de wijkteams ten opzichte van de zusterstichtingen Scoop en Maatschappelijk Werk was geborgd. Aan die situatie komt nu een einde. Ook kan de gemeente nu eindelijk werk maken van een integraal WMO-beleid (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, red), waardoor de inwoners niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd.’

Deel dit nieuws!