De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ontoelaatbare bonussencultuur Noaberkracht Dinkelland/Tubbergen

Ontoelaatbare bonussencultuur Noaberkracht Dinkelland/Tubbergen

DENEKAMP/TUBBERGEN–  De directieleden van ambtelijke organisatie Noaberkracht, werkzaam voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, hebben voor zichzelf een ontoelaatbaar beloningsconstructie uitgedokterd, waardoor ze meer verdienen dan waarop ze volgens Wet Normering Topinkomens maximaal recht kunnen laten gelden. Ze hebben zich door zichzelf bonussen toe te kennen schuldig gemaakt aan graaigedrag op kosten van de gemeenschap. Onbekend is om welke bedragen het gaat. De raadsfractie van D66 in de gemeente Dinkelland heeft er vragen over gesteld.

Het gaat om de algemeen directeuren Grobben van Dinkelland en Mensink van Tubbergen, de raadsgriffiers Huitema en Van Limbeek en (langdurig zieke) gemeentesecretaris Damer van Dinkelland. Ze zouden gezien hun reguliere salaris niet meer in aanmerking (kunnen) komen voor bonussen wegens meer dan voldoende dan wel uitmuntend presteren.

Het raadslid Maathuis uit Rossum zegt ‘al veelvuldig’ te hebben aangegeven ‘dat een onderzoek naar het reilen en zeilen binnen Noaberkracht belangrijk is’, uit te voeren door de Rekenkamer. ‘Door diverse oorzaken werd en wordt dit steeds vooruitgeschoven’, aldus Maathuis. Hij wil nu snelle actie, ofschoon de politiek vanwege vakantie/reces, op een laag pitje staat. Ook wenst hij van het college te vernemen of en zo ja hoe lang het op de hoogte was van de gang der dingen binnen Noaberkracht, voor welke ambtenaren in de beide gemeentehuizen er prestatiebonussen gelden en aan welke bedragen dan moet worden gedacht. Maathuis kondigt ook een raadsdebat aan.

Deel dit nieuws!