De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Borne onaangenaam verrast over sluiting AZC Azelo en wijze waarop

Borne onaangenaam verrast over sluiting AZC Azelo en wijze waarop

Borne – Het gemeentebestuur van Borne laat weten ‘met verbazing’ kennis te hebben genomen van de sluiting per november van het asielzoekerscentrum in Azelo. De mededeling kwam hedenochtend met een telefoontje van Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Omwonenden, vrijwilligers en de gemeente hebben volgens het college van burgemeester en wethouders na de heropening intensief samengewerkt aan en geïnvesteerd in een toekomstbestendig centrum in het voormalige internaat van de fraters maristen. Een persbericht meldt: ‘Dit heeft geresulteerd in een AZC dat midden in de Bornse samenleving staat. Daarbij is een goede verstandhouding ontstaan tussen het management, medewerkers van het AZC, de bewoners van het AZC en de inwoners van gemeente Borne. Deze maatschappelijke investeringen, maar ook de recente financiële investeringen in het gebouw, lijken hiermee teniet gedaan te worden. Dat deze beslissing zo plotseling en zonder bestuurlijk overleg is genomen, vindt het gemeentebestuur teleurstellend.’

Op zich zegt het college te begrijpen ‘dat aangestuurd wordt op inkrimping' van het aantal asielzoekercentra vanwege de afgenomen aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel vraagt, 'hoewel niet helder wordt of bij een aanzwellende vluchtelingenstroom de resterende capaciteit dan toereikend is'. De vraag rijst volgens het college of in die 'onverhoopte situatie' de gemeenten van de nu te sluiten centra opnieuw benaderd worden.

De gemeente Borne en de omwonenden van het asielzoekerscentrum zeggen ‘geen speelbal te willen zijn’. Over deze gang van zaken wil het gemeentebestuur bestuurlijk overleg met het COA, onder meer om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het complex aan de Bornerbroeksestraat te Azelo. 

Deel dit nieuws!