De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hermans bepleit participatieoverheid om burger aan bestuur te binden

Hermans bepleit participatieoverheid om burger aan bestuur te binden

Almelo - Het moet uit zijn met de mantra over de participatiesamenleving, want meer dan de samenleving dient de overheid te participeren. Er zijn nieuwe vormen van democratie nodig, zeker in steden, vooral bij groepen die zich geïsoleerd weten of buitengesloten voelen. Dat stelde ex-burgemeester én sinds zaterdag ex-waarnemend burgemeester Hermans van Almelo dit weekend bij haar afscheid van raad, regio en bevolking.

De overheid moet op alle niveaus, en juist op dat van de gemeente, mensen perspectief bieden en uitnodigen om mee te doen, actief te worden, aldus Hermans. Ze zei heilig te geloven in de kracht van mensen en buurten, zodra daar met een uitgestoken hand een beroep op wordt gedaan en er daadwerkelijke mogelijkheden worden geboden als burger zelf mee te praten en mee te beslissen over de inrichting van straat, wijk en stad.

In dit licht betoogde de scheidende burgemeester dat de gemeenteraad  zich niet meer moeten laten aanpraten dat er voortdurend over ingewikkelde beleidsstukken moet worden vergaderd. In de richting van de gemeenteraad zei ze dat volksvertegenwoordigers veel meer volksverbinders moeten worden.

Hermans heeft in Almelo gedurende zeven jaar vaker op dit aambeeld van de participerende overheid geslagen, zoals ze ook vindt de Twente met behoud van de verscheidenheid meer eenheid moet tonen, met name bestuurlijk, in het gemeenschappelijke Twentse belang. Politiek moet niet gaan over politiek, maar politiek dient te gaan over over mensen, voorzieningen en zelfredzaamheid door het bieden van ruimte en kennis.

In toespraken tijdens de bijzondere raadsvergadering werden Hermans' verbindende kwaliteiten frequent onder de aandacht gebracht. Ze kreeg bij haar afscheid een kunstwerk van de Almelose kunstenaar Sibyl Heijnen aangeboden: geweven stof (veelkleurig katoen) ter symbolisering van verbinding en verbondenheid. Veel sprekers roemden Hermans' gevoel voor rechtvaardigheid, haar sociale opvattingen, menselijke warmte en haar zowel bestuurlijke als persoonlijke betrokkenheid. Niet voor niets werd na de officiële bijeenkomst ten stadhuize 'op Indië' een maaltijd aangericht voor de stad, met personen uit alle geledingen van Almelo.

Hermans ambieerde na zes jaar geen tweede termijn als burgemeester van Almelo, omdat de stad die ze aan het hart drukte te zeer was verklonken met haar echtgenoot die vorig jaar overleed. Wel wilde ze zichzelf waarnemen in Almelo tot een opvolger zou worden geïnaugureerd. Deze opvolger, burgemeester Gerritsen, treedt dinsdag aan. Hermans blijft in Twente wonen, al is onbekend of dat in Almelo zal zijn, ook als ze elders in den lande waarnemend burgemeester zal zijn, zoals met ingang van deze week van de gemeente Oud-Beijerland.

Deel dit nieuws!