De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kissebissende gemeenten sta-in-de-weg voor megadeal XL Park

Kissebissende gemeenten sta-in-de-weg voor megadeal XL Park

Bornerbroek - De provincie Overijssel en de vier Twentse gemeenten die samen eigenaar zijn van XL Park kunnen voorshands geen modus vinden om een enorme lap grond te verkopen, wat vooral te maken heeft met de vraag wat het de afzonderlijke aandeelhouders oplevert. Het gaat om liefst 35 hectare grond, waarvan de geïnteresseerde kandidaat-koper na de aankoop fasegewijs achttien hectare wil bebouwen. Hij neemt daarbij ook de aanleg van perceelwegen en groenvoorzieningen voor zijn rekening. Dat zou een enorme opsteker zijn en de ergste nood der aandeelhouders lenigen.

Voor de korte en lange exploitatie-termijn van het al jaren noodlijdende bedrijvenpark ter hoogte van Bornerbroek aan de A35, met een totale omvang van 180 hectare, zou de transactie van bijna de helft van de grond een gelukgenererende uitkomst zijn. Momenteel loopt het jaarlijkse tekort richting de veertig miljoen euro, waarvoor de provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo elk voor 23 procent aan de lat staan en de gemeente Borne voor acht procent.

Er was een plan om de provincie een meerderheid van de aandelen te geven, maar gedeputeerde en bedrijvenparkbestuurder Van Hijum kreeg daarvoor onvoldoende handen op elkaar in de Provinciale Staten van Overijssel. Ondertussen beloeren de Twentse gemeenten elkaar, want de wethouders Economische Zaken dezer gemeenten gunnen elkaar het licht in de ogen niet, laat staan het geld, terwijl het toch echt, als puntje bij paaltje komt, een gezamenlijk belang betreft.

De gemeente Almelo heeft nog het grootste belang, want XL Park ligt op haar grondgebied. De gemeente Enschede is bang dat de ontwikkeling van XL Park ten koste gaat van Enschedese bedrijventerreinen, zoals de Technology Base Twente in het gebied van de voormalige Luchthaven Twente, waar de provincie Overijssel trouwens ook een aanmerkelijke vinger in de pap heeft, namelijk vijftig procent. De gemeente Hengelo op haar beurt maakt zich druk over de verdeling der eventuele revenuen bij grondverkoop op grondgebied van Almelo (denk aan de onroerend zaak-belasting) en de gemeente Borne speelt eigenlijk geen rol van betekenis, anders dan dat ze via wethouder Kotteman de weinig krachtdadige voorzitter levert van de gemeenschappelijke regeling.

Ondertussen vergaderen de bestuurders gewoon door, al was het maar om te verhelen dat ze onderling veel verschillende agenda's hebben. Bij de aankondiging van zijn naderende afscheid liet directeur Van Onna van de logistieke belangenorganisatie Port of Twente onlangs op deze site weten dat de provincie Overijssel en de vier Twentse gemeenten beter moeten samenwerken en ondernemers de lead dienen te geven. Nu blijkt dus dat een internationale ontwikkelaar van industriegebieden in één keer 35 hectare wil afnemen om die vervolgens in te richten en op te delen voor toekomstig gebruik door bedrijven. De ontwikkelaar zou daarbij de garantie overleggen dat achttien hectare zal worden bebouwd. Het gaat om de gronden die grenzen aan de kavel van Combi Terminal Twente (CTT) aan het Twentekanaal waar de tweede Twentse terminal moet komen, naast die in Hengelo. Overigens is de bouw van de terminal een belangrijke reden voor de belangstelling van de kandidaat-koper. Een voorwaarde voor de transactie is dat bedrijven/bewoners, waarmee nu juridische steekspelletjes worden gespeeld, onder wie Kemna en Stamsnijder, snel worden uitgekocht. De verwachting bestaat dat de provincie Overijssel hiervoor een zogenoemde 'oorlogskas' wil aanspreken, maar de vraag is vooral of de vier Twentse gemeenten hun onderlinge strijd willen staken teneinde het gezamenlijke belang te laten prevaleren, zowel financieel als economisch.

 

 

Deel dit nieuws!