De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeenten dubben over samenwerking milieu, afval en duurzaam

Gemeenten dubben over samenwerking milieu, afval en duurzaam

Enschede - Op basis van vrijwilligheid wil een aantal gemeenten Twente blijven samenwerken op het gebied van milieu, duurzaamheid en afvalbeleid. Vanwege bezuinigingen bij de Regio Twente zal de geïnstitutionaliseerde samenwerking op dit gebied met ingang van volgend jaar worden beëindigd.

Volgens sommige gemeenten heeft deze samenwerking een nadrukkelijke meerwaarde voor de regio in zijn geheel en en daardoor voor de afzonderlijke gemeenten. Er bestaat daarom behoefte bij een aantal gemeentebesturen om verenigd door te gaan en niet zelf steeds elk wiel opnieuw uit te willen vinden. De deelname van gemeenten aan de projecten gebeurt op basis van 'coalitions of the willing'.

De gemeente zullen zich na het zomerreces ook moeten uitspreken over de voortzetting na 2017 van het gedeelde (dus collectieve) aandeelhouderschap van het vuilverwerkings-en energieopwekkingsbedrijf Twence. Een aantal gemeenten, voorop de gemeenten Almelo en Rijssen Holten, bepleit al enige tijd de verkoop van dit maatschappelijke bedrijf teneinde met de opbrengst eigen begroting voor 2017 en volgende jaren een beter aanzien te geven. Ook zouden de afvaltarieven dan kunnen worden verlaagd, omdat die nu volgens sommige gemeenten kunstmatig hoog worden gehouden vanwege de dividenduitkering aan het gemeentencolllectief, waarmee de zogenoemde 'Agenda van Twente' ook in de toekomst kan worden gefinancierd in het algemeen regionaal belang.

Deel dit nieuws!