De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dinkelland komt in actie voor behoud van schatten Natura Docet

Dinkelland komt in actie voor behoud van schatten Natura Docet

OOTMARSUM – De gemeente Dinkelland wil in tranches een bedrag van drie ton bijdragen aan het behoud van het museum Natura Docet in Ootmarsum. Dat is volgens het college van burgemeester en wethouders nodig om het museum toekomstbestendig te maken en daarmee levensvatbaar. Het gemeentebestuur komt daartoe financieel over de brug: vier keer drie ton.

Daarenboven wordt gedacht aan incidenteel geld om het museum tijd te geven. Dit biedt het bestuur van Natura Docet de komende jaren tijd om te werken aan een gezond financieel perspectief. Van belang is volgens het gemeentebestuur van Dinkelland dat er investeringen mogelijk worden gemaakt in combinatie met het kwijtschelden van een opgebouwde schuldenlast.

Natura Docet omvat in feite de nalatenschap van 'meester' Johannes Bernardus Bernink. Hij verzamelde van kindsbeen alles wat in het Dinkeldal groeide en bloeide en ging van alles wat de natuur bood verzamelen en gaf er ook lessen in alles wat hem de mogelijkheden bood aan kennisoverdracht te doen: natuureducatie pur sang. Vandaar dat hij 'meester' Bernink werd genoemd.

Al vroeg begon hij met het verzamelen van natuurvondsten, helemaal in de stijl van de tijd. Hij maakte vlinderbakken, legde een verzameling vogeleieren aan en vormde schoolschriften om tot een herbarium van lokale inheemse planten. Het preparen van dieren leerde hij zich met behulp van literatuur zelf aan. Tijdens zijn dagelijkse wandelingen naar Oldenzaal, waar hij aan de Normaal school de opleiding tot onderwijzer volgde, observeerde hij de veranderingen van de natuur in alle seizoenen. Zo werd zijn motto voor werk en leven gevormd: Natura Docet – de natuur onderwijst – wat hij tijdens de bijeenkomsten van de (jeugd)natuurclub ‘Klimop’ op de woensdag- en zaterdagmiddag ook in praktijk bracht. Leren door observeren.

Mede dankzij de inbreng van Twentse industriëlen als de families van Heek, Scholten en Jannink kwam in 1911 het eerste museum Natura Docet tot stand, bij het ouderlijk huis van Bernink. De grote belangstelling, en groeiende verzameling van Natura Docet, zette Bernink al snel aan tot het denken over uitbreiding, maar nu is het zover.

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!