De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bleker sluit pand in Enschede na explosie aan Hengelosestraat

Bleker sluit pand in Enschede na explosie aan Hengelosestraat

Op bevel van burgemeester Bleker van de gemeente Enschede is per 3 juli 2024 een zonnestudio aan de Hengelosestraat in Enschede voor een periode van drie maanden gesloten. De reden voor deze gedwongen sluiting is dat op vrijdag 21 juni 2024 een explosie bij de zonnestudio plaatsvond, veroorzaakt door een explosief of brandbaar voorwerp. Daarmee zijn de openbare orde en de veiligheid in naar het oordeel van de burgemeester 'ernstige mate aangetast'.

Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester op basis van de Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Enschede het bevel gegeven tot sluiting. De burgemeester kan ter bescherming van de openbare orde, de veiligheid of de gezondheid een tijdelijke sluiting bevelen van een voor publiek openstaand gebouw en bijbehorende erven als daar zich feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van het gebouw ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of gezondheid’, aldus deze bepaling in de APV. In de situatie van de zonnestudio aan de Hengelosestraat acht burgemeester Bleker deze maatregel noodzakelijk.

Deel dit nieuws!