De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Actie voor landschappelijke en historische waarden Vriezenveen

Actie voor landschappelijke en historische waarden Vriezenveen

VRIEZENVEEN – Er zal worden gepoogd een aantal percelen aan de zuidzijde van de bebouwde kom te Vriezeveen een beschermde status te geven. Het streven is te komen tot een keten van historisch en landschappelijk waardevol genoemde gebieden. Gesproken wordt over een participatie annex-ontwikkelingsplan. Het voormalige raadslid Wessels van de even voormalige gemeente Vriezenveen wierp zich vanavond op als tolk van wat volgens hem moet worden gekoesterd.

Van belang zijn in dit verband oude kerkhof en het Herman Jansen Park Volgens  hoeders van oude landerijen en bijzondere percelen moeten die worden behouden. Dit vergt  nauwkeurige inpassing, vooral vanwege ontwikkelingen in Vriezenveen-Zuid, want daar is de gemeente voornemens met de aanleg van een ruim bemeten industrieterrein, een masterplan genoemd, waar onder meer een woonwijk van vierhonderd woningen is voorzien.

Volgens de meeste  insprekers die vanavond hun opvattingen uitventten is  het van belang rekening te houden met de cultuurschatten waartoe onder meer ook het graf van Herman Jansen (Miet’n Harman) behoort: een chroniqueur van zijn tijd, journalist uit aandrift, schreef onder meer voor de Vjenne Kraante, was een der grondvesters van het Historisch Museum Vriezenveen en een onvermoeibaar natuurvorser met educatiedrift. Hij overleed in 1965, op Hemelvaartsdag.

Meerdere sprekers drongen vanavond aan op het behoud van het graf van Herman Jansen en kenmerkende plekken in bezijden de Schout Doddestraat, waaronder bijzondere  boompartijen, zoals het ‘bosje van Van Moort’. In feite zijn de insprekers het over het belang van behoedzaamheid als het over markante natuur en cultuur gaat in het gebied bezuiden de Linthorstlaan met een aaneenschakeling is van landerijen. Daartoe zal Het Oversticht om advies worden gevraagd.

 

Deel dit nieuws!