De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Aloysiusschool in Losser wordt cultureel maatschappelijk centrum

Aloysiusschool in Losser wordt cultureel maatschappelijk centrum

LOSSER – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser stelt de gemeenteraad voor om de voormalige Aloysiusschool een maatschappelijke functie te geven. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw meerdere (tijdelijke) gebruikers. De gemeenteraad gaf een voorkeursscenario aan en het college heeft dit nu samen met toekomstige gebruikers verder uitgewerkt.

Het is nu aan de gemeenteraad om ook in te stemmen met deze uitwerking, het vereiste krediet beschikbaar te stellen en het college opdracht te geven om het gebouw geschikt te maken voor verenigingen op het gebied van kunst, cultuur, zang, muziek en dans.

Een deel van het voormalige schoolgebouw krijgt gaat ruimte bieden gebruikt om mensen met zoals dat heet een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor de horecasector. Het gebouw krijgt hom deze reden een voorziening voor (semi-commerciële) daghoreca-activiteiten, inclusief een buitenterras. Deze voorziening wordt ook beschikbaar gesteld voor gebruik door verenigingen in de avonduren.

De bestaande karakteristieke hoofdvorm van de Aloysiusschool blijft intact. Daarnaast wordt er een multifunctionele gebruiksruimte/theaterzaal gebouwd aan de achterkant van de school. De buitenruimte aan de achterkant wordt heringericht, hier komen parkeerplaatsen. Volgens wethouder Oosterbroek is het ‘een mooi voorbeeld hoe je als gemeente met de samenleving meerdere opgaven kunt bundelen’.

Deel dit nieuws!