De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede zet met bouwdynamiek sterk in op meer verstedelijking

Enschede zet met bouwdynamiek sterk in op meer verstedelijking

ENSCHEDE - De gemeente Enschede heetft haar Strategische Investeringsagenda geactualiseerd. Het idee is de leefbaarheid en duurzaamheid in de stad de komende jaren verder te versterken. Het gaat dan om woningbouw, groene openbare ruimtes en het het tegengaan van energiearmoede. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de aankoop van percelen voor de ontwikkeling van Horstmanpark en Centrumkwadraat, de start van het bestemmingsplan voor Eschmarkerveld en de oplevering van 202 woningen in Centrumkwadraat. Daarnaast zijn er bouwvergunningen verleend voor de bouw van ongeveer 140 woningen in Centrumkwadraat.

Met een totaal van bijna 66 miljoen euro aan subsidie van het de rijksoverheid en de provincie Overijssel. Deze subsidies worden gebruikt om tekorten in projecten op te vangen en partners te ondersteunen. Door te blijven investeren in de stad en deze projecten te realiseren, willen we als Enschede een aantrekkelijke stad blijven om in te wonen, werken en leven. 'Het is van cruciaal belang om te blijven investeren in onze stad',aldus wethouder Diepemaat. 'Door te investeren in projecten die de leefbaarheid, werkgelegenheid en economische groei bevorderen, bouwen we aan een sterker, veerkrachtiger Enschede. Zo zorgen we ervoor dat onze stad niet alleen de uitdagingen van vandaag aankan, maar ook klaar is voor de kansen van morgen.'

Voor 2024 blijft de focus liggen op de bestaande projecten binnen de investeringsagenda. Er worden geen nieuwe gebiedsontwikkelingen toegevoegd, maar er wordt wel een scope-uitbreiding toegestaan voor enkele projecten zoals Centrumkwadraat en DIA Twekkelerveld. Dit houdt in dat we als gemeente het bereik en de ambities van bepaalde projecten vergroten. Dit betekent dat er extra elementen of gebieden worden toegevoegd aan de oorspronkelijke projectplannen om een grotere impact te maken en bijvoorbeeld meer woningbouw te op de klos te krijgen.

Deel dit nieuws!