De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Plan gemeente Hof van Twente voor woningbouw in kern Delden

Plan gemeente Hof van Twente voor woningbouw in kern Delden

DELDEN – Aan de Bernardstraat in Delden-Zuid  zal woningbouw plaatsgrijpen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De gemeente Hof van Twente is bezig met de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Daarvoor dienen budgetten beschikbaar gesteld te worden. Besloten is in te stemmen met de exploitatieopzet en de vaststelling van een raadsvoorstel aan de gemeenteraad.

Ten zuiden van de Reigerstraat komen grondgebonden woningen. In het plan is voorzien in de bouw van acht rijenwoningen, zes vrijstaande woningen en vier twee-onder-een-kappers.

De grond aan de noordzijde van de Reigerstraat wordt verkocht aan de woningcorporatie Wonen Delden en zal ruimte bieden voor de bouw van maximaal 44 appartementen in de sociale huursector.

 

Deel dit nieuws!