De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

SP in Hengelo hekelt de sloop van goedkope huurhuizen

HENGELO -  Naar het oordeel van de SP in Hengelo is het ‘bezopen’ dat woningen van vierhonderd euro huur per maand in De Nijverheid worden afgebroken om er huizen te gaan bouwen die volgens de SP ‘minstens dubbel zo duur'zijn.  De socialisten hebben in de Mariastraat en de Geerdinksweg tientallen woningen met posters beplakt met de leus ‘Slopen Bezopen!’ Het druist volgens de socialisten ook in de woonvisie van de gemeente.

In de woonvisie van de gemeente staat dat er een voorraad van minstens 3.200 betaalbare sociale huurwoningen moet zijn, maar dat zou volgens de gemeente omhaalbaar zijn. Dat is volgens de SP het bewijs tdat er geen wil bij de corporatie geen wil is  om de keuze te maken geweest om woningen te renoveren. Ruim dertig jaar is er  volgens de SP niets aan de woningen gedaan, en dan is het makkelijk te beweren dat de woningen óp zijn.

De gemeente kiest voor de bouw van een kleiner aantal van sociale huurwoningen, die van achthonderd euro per maand  kosten, naast vijftien vrije sector huurwoningen met een huur boven de achthonderd euro. Ook worden er 23 koopwoningen gebouwd. Voor de oorspronkelijke bewoners zijn, stelt de SP, dit huur- en koopprijzen die bij lange na niet kunnen worden opgebracht. Dit toont volgens de SP  aan hoe 'bezopen' de sloopplannen zijn.

Deel dit nieuws!