De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Onrust in Enschede over mogelijk gebrek aan drinkwater Twente

Onrust in Enschede over mogelijk gebrek aan drinkwater Twente

ENSCHEDE – De raadsfactie van Burger Belangen Enschede (BBE) maakt zich zorgen over het (dreigende) tekort aan  drinkwater in met name Twente. Bij monde van het raadslid Brouwer vroeg hoe groot de kans is dat het oppompen van water uit de Twentse bodem mogelijk is en wat de consequenties kunnen zijn van het onttrekken van grondwater. Daar kon de Enschedese  wethouder Teutelink geen helder licht op werpen.

In dat verband wilde het PVV-raadslid Heutinkk inzicht in de mogelijke consequenties. Hij wees onder meer op de heibel die ontstond toen het drinkwaterbedrijf Vitens grondwater oppompte in het Hammerflier te Den Ham. Wel liet Teutelink weten dat hij gaat overleggen met het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Tevens denkt hij dat er mogelijk water uit het Veluwemeer en de IJssel.

Deel dit nieuws!