De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Uitbreidingsplan Zenderink-Oost in Wierden omvat 27 woningen

Uitbreidingsplan Zenderink-Oost in Wierden omvat 27 woningen

WIERDEN – Aan de noordkant van het dorp Wierden zullen 27 woningen verrijzen. Het beoogde wijkje Zenderink zal volgens het gemeentebestuur worden ingepast in het landschap en worden gekenmerkt door een combinatie van veel groen, ruimte, hoogteverschillen en duurzame aspecten.

 Zenderink komt fasegewijs tot stand en met de voorbereidende werkzaamheden is een begin gemaakt .De gemeente geeft een deel der kavels zelf uit. Op deze kavels kunnen kopers zelf een woning laten ontwerpen en bouwen”. Ook verkopen grondeigenaren er hun eigen kavel(s) in- of exclusief een bouwplan. Wanneer de kavels in de verkoop gaan is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure.

Naar verwachting start de verkoop in de loop van volgend jaar.

Deel dit nieuws!