De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Zorgcoöperatie in Hof van Twente aan de hand van SP-raadslid

Zorgcoöperatie in Hof van Twente aan de hand van SP-raadslid

GOOR - De gemeente Hof van Twente zou een zorgcoöperatie moeten oprichten en daar een woonzorgvisie aan verbinden voor de gemeenschap. Dat stelde het SP-raadslid Kalter hedenavond in een vergadering van de gemeenteraad. Volgens hem moet  worden ingezet op maatwerk en een nieuwe wijze van werken, laagdrempelig met voorzieningen voor een buurt en/of wijk.

Uit reacties van andere partijen bleek bijval van de meeste fracties. Kalter noemde als voorwaarde voor slagen van een woonzorgvisie in een overzichtelijke setting zorg ten dienste van  verpleging, verpozing en de verzorging met de menselijke maat. Hij sprak ook niet verpleeghuis of ouderenhuis, maar over kleinschalige zorgbuurthuizen. Andere raadsfracties haakten er overwegend enthousiast op in.

Kalter raakte kennelijk een goede snaar, bleek uit reacties van andere raadsleden. Hij zei zelf enthousiast te zijn geworden tijdens een bezoek aan een zogenoemde Noabershof in Rijssen waar ruimte is voor mensen om elkaar te helpen en samen activiteiten te organiseren en uit te voeren, waar nodig onder begeleiding, waar dan weer andere initiatieven  uit voort kunnen spruiten.

Deel dit nieuws!