De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hengelo gaat aan de slag met Walkatenplein/Wifferinkweg

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders te Hengelo stelt de gemeenteraad voorin te stemmen met den te stemmen met de grondexploitatie voor het Walkatenplein. De voorziening 'niet in exploitatie genomen gronden'  te verlagen met 277.148 euro en dit bedrag toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. De begroting voor de jaarschijf 2023 aan te passen en de begroting 2024 en verder te wijzigen op basis van de herziening van de grondexploitaties met ingang van volgend jaar.

Het college van stelt de gemeenteraad voor om de grondexploitatie van het Walkatenplein vast te stellen. Op het bedrijventerrein Westermaat ligt aan het Walkatenplein/Wifferinkweg een terrein van circa 4,7 hectare (waarvan 3,7 hectare uitgeefbaar) dat in eigendom is van de gemeente. Een groot deel van het terrein ligt alj aren braak, een ander deel wordt (tijdelijk) voor verschillendefuncties zoals opslag gebruikt.

Als gevolg van het afnemende aanbod aan bedrijfskavels in Hengelo is gekeken naar de mogelijkheden tot verkoop van het gehele perceel op de Westermaat, dat al de vereiste berstemming heeft, met bijbehorende bebouwingsmogelijkheden. Het is volgens het college altijd de bedoeling geweest om deze kavel te ontwikkelen en als een belangstellende partij zich meldt ook metterdaad te verkopen. 

 

 

Deel dit nieuws!