De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Plan bouw nieuwe brandweerkazerne Hof van Twente in Markelo

Plan bouw nieuwe brandweerkazerne Hof van Twente in Markelo

MARKELO - De gemeente Hof van Twente overweegt een nieuwe brandweerkazerne in Markelo, want het huidige onderkomen voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Het perceel aan de Goorseweg waar nu een kleine ijsbaan ligt, geldt als voorkeurslocatie. Het college laat weten een planologische procedure in gang te trekken, waarbij ook omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken.

De huidige brandweerkazerne staat aan de Schoolstraat waar de gemeentewerf van Gildebor staat, maar die zal mettertijd ook worden verplaatst. Wanneer ook de brandweerkazerne verhuist zou er ruimte vrijkomen voor bijvoorbeeld de bouw woningen. Het terrein van de kleine ijsbaan is omzoomd door groen. Vanuit de Göttelaan is er zicht op  de kazerne. Uitgangspunt bij de planvorming is een goede landschappelijke inpassing, zodat  de kazerne minder opvalt in het straatbeeld.

Om de  beoogde plek voor een nieuwe kazerne goed bereikbaar te maken wordt een ontsluiting gemaakt naar de Goorseweg. Vrijwilligers van de brandweer in Markelo en ook de Stichting IJsbaan zijn geïnformeerd over de geplande ontwikkelingen. Voor zowel de huidige locatie van de brandweerkazerne als voor de nieuwe aan de Goorseweg is een planologische procedure nodig.

Deel dit nieuws!