De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Borne wijst twee plekken aan voor acht woonwagens De Horsten

Borne wijst twee plekken aan voor acht woonwagens De Horsten

BORNE – De  gemeente Borne heeft twee plekken aangewezen waar woonwagens komen te staan. Het gaat om percelen in het gebied De Horsten waar acht wagens kunnen komen.

Daarmee voorziet Borne in de behoefte aan extra standplaatsen en voldoet de gemeente aan de rijksnormen:: vijf voor de huidige behoefte  en drie als ‘ reserve’  voor de toekomst. Volgens wethouder Velten is naarstiglijk gewerkt aan een goede stedenbouwkundige inbedding van  de woonwagens, mede met het oog op  beoogde woningbouw en andere wijkvoorzieningen in het deelgebied De Horsten in de wijk Bornse Maten.

De standplaatsen worden door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Ten behoeve van de doelgroep met een inkomen onder het sociaal minimum (maximaal 44.035 euro  voor een alleenstaande en 46.743 euro voor een meerpersoonshuishouden) zal de woningcorporatie  Welbions de woonwagens inkopen en verhuren.

Deel dit nieuws!