De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • D66 in Enschede wil duidelijkheid college over Topsportcampus

D66 in Enschede wil duidelijkheid college over Topsportcampus

ENSCHEDE - De raadsfractie van D66 in Enschede vindt het de hoogste tijd voor het college van burgemeester en wethouders om duidelijk te maken hoe verer gaat met de plannen voor de geplande Topsport Campus Diekman, inzonderheid het deelproject Diekman-West. Het is een jaar geleden dat een intentieovereenkomst getekend tussen de Gemeente, Sportaal en FC Twente.

Vorig jaar september zijn de plannen op hoofdlijnen gepresenteerd in Stadsdeelcommissie Oost en D66 wil nu van het college weten wat er wanneer staat te gebeuren.  Het is nu volgens oppositiepartij tijd om over te gaan van de intentie naar de uitvoering, waar dan uiteraard ook een raadsvoorstel bijhoort. Er klinkt bij D66 scepsis door waar het gaat om het geloof in de haalbaarheid.

De ontwikkeling op Diekman-West is een project waar volgens D66 veel zaken samenkomen, waaronder talentenontwikkeling, topsport, zorg, welzijn, huisvesting, onderwijs en duurzaamheid, maar tot nu toe behelst het plan volgens D66-woorvoerder Van er Veen 'niet meer dan een voetbalkantine met bijbehorende velden, een tribune en enige aanpalene voorzieningen, maar niet hoe en wat'.
 
Van der Veen ziet uit naar meer informatie. Ze constateert dat op Diekman-West heenwel verschillende sporten beoefend, maar dat de focus daar voornamelijk ligt op breedtesport, niet op talentontwikkeling of topsport. 'Hoe gaat de verbinding worden gelegd met andere sporten, en dan met name met de talent/topsport component?', wil ze daarom van het college weten.
 
'Hoewel de ontwikkeling van het deelproject Diekman-West licht achterloopt op het eerdere schema, gaan wij er van uit dat FC Twente nog altijd druk bezig is met de ontwikkeling hiervan. Hierbij heeft het college aangegeven dat zij geen geld in de ontwikkeling van de topsportcampus zal steken. Zij zal “enkel voorzien in het bouwrijp maken van de grond en het aansluiten op de openbare ruimte.'
 
D66 vreest volgens Van er Veen dat er bij de aankomende begroting een investeringskrediet zal worden gevraagd van de gemeenteraad, zonder een begroting te hebben gezien. 'We zijn  bang dat er contracten met FC Twente getekend worden en dat de gemeenteraad straks voor het voldongen feit komt te staan dat zij niet anders kan dan de kredietaanvraag goed te keuren.'
 

Deel dit nieuws!