De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • GBT wil in Twenterand ook 'kerst-gratificatie' voor Wsw'ers

GBT wil in Twenterand ook 'kerst-gratificatie' voor Wsw'ers

VRIEZENVEEN  - De raadsfractie van Gemeentebelang Twenterand wil (GBT) dat behalve reguliere ambtenaren van de gemeente ook Wsw’ers een eenmalige uitkering ontvangen vanwege de feestdagen. Ze zijn na de ontmanteling van de sociale werkvoorziening in gemeentelijke dienst getreden, maar in de landelijke cao-vallen ze er nog buiten.

Zolang dit nog niet is geregeld moet de gemeente volgens GBT eigener beweging de eenmalige uitkering aan ook aan deze groep verstrekken. ‘De noodzaak wordt ergerlijk niet gevoeld door de onderhandelbobo’s, terwijl werknemers sociale werkvoorziening het financieel absoluut niet breed hebben. Met name in deze rare tijd’, aldus fractiechef Elzinga van de lokale partij.

‘GBT vindt dat de gemeente Twenterand als werkgever de uitgesproken ambitie, gedaan ten tijde van het beëindigen van de GR Soweco, als voorbeeldrol waar moet maken. Daarom verzoeken wij het college alle in dienst zijnde werknemers gelijk te behandelen.’ En: ‘Concreet betekent dit dat Wsw'ers net als gemeenteambtenaren ook in aanmerking moeten komen voor een extra eenmalige uitkering vóór de komende feestdagen. En wel op dusdanige wijze dat het ‘Wsw-gelijkwaardig’ is, geen nadelige consequenties heeft voor de maandelijkse uitkering dan wel salaris en andere (huur en zorg) toeslagen voor deze werknemers.'

 

Deel dit nieuws!