De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser biedt scholen en clubs meer geld voor ophalen oud papier

Losser biedt scholen en clubs meer geld voor ophalen oud papier

LOSSER - Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar krijgen verenigingen en scholen in Losser een hogere vergoeding voor de inzameling van oud papier en karton Het college van buegemeester en wethouders heeft besloten om de vergoeding voor de inzameling van oud papier en karton met terugwerkende kracht te verhogen. Dat kost de gemeente zo'n vijftienduizend euro op jaarbasis.

De vergoeding voor containers die permanent of op vaste data op een vaste plaats staan staan stijgt naar 0,04 cent  per kilo, de vergoeding voor verenigingen en scholen die huis-aan-huis inzamelen stijgt naar 0,06 per kilo. Door de vergoeding per kilo ingezameld papier te verhogen, blijft het voor verenigingen financieel interessant om oud papier en karton in te zamelen. 

Al jaren wordt het oud papier en karton in de gemeente Losser ingezameld door verenigingen en scholen ingezameld, huis-aan-huis in of door middel van containers. Sinds het jaar 2000 krijgen de inzamelende verenigingen en scholen dezelfde vaste vergoeding van 0,03 cent de kilo. Volgens wethouder Van Essen zijn er signalen dat dit niet meer loont. De kosten van het ophalen overstijgen vrijwel de inkomsten.

Deel dit nieuws!