De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Camperplek als extra 'trekker' op recreatiepark Het Lageveld

Camperplek als extra 'trekker' op recreatiepark Het Lageveld

WIERDEN -  Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wierden gaat in principe akkoord met het inrichten van een camperterrein op het recreatiepark  Het Lageveld. Het gaat om zestig plekken waar mensen met  hun camper kunnen plaatsen. De gemeenteraad van Wierden moet zich nog over buigen over de wenselijkheid en dan ja of nee zeggen.

De plas is ontstaan door zandwinning, van 1975 tot 1978. Het Lageveld staat niet in verbinding met ander oppervlaktewater en wordt gevoed door kwel- en regenwater. Het waterpeil varieert met de grondwaterstand en de grootte van de peilvariatie ligt tussen 0.5 en 0.8 m. Bij hoge waterstanden kan er water afgevoerd worden via een overlaat aan de oostzijde.

De oevers van de plas zijn beschoeid, met uitzondering van de stranden en de gehele westelijke oever. Deze oever is natuurlijk aangelegd en bezit een flauw profiel over een behoorlijke breedte. Daardoor valt deze oever bij dalend peil over een grote breedte droog en ontstaat een moerasachtige situatie. Dieper in de plas krijgt het talud een steiler profiel.

Het Lageveld heeft een totale oppervlakte van 37 hectare, waarvan tien hectare zonneweide, zeven hectare water, drie hectare evenementenweide, een  halve hectare strand en de rest is bos. Er zijn verder vier toiletgebouwen met in totaal zestein dames- en ook zestien herentoiletten. Het nieuwste toiletgebouw is verwarmd en zal ook de wintterdag open zijn

Er zijn op Het Lageveld meerdere recreatieve voorzieningen, waaronder horeca, waar De IJzeren Pot de scepter zwaait. Al deze actviteiten zullen op den duur aanmerkelijk  worden uitgebreid. Bovendien zijn er een speelbos, activiteiten van een atletiekvereniging en drijvend podium voor bijvoorbeeld concerten, voorstellingen en andere festiviteiten. Het Lageveld is één van de drie recreatieplasssen in de regio Twente. De andere twee zijn Het Hulsbeek in Oldenzaal en Het Rutbeek in Enschede. 

Deel dit nieuws!