De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede investeert in creatieve broedplaatsen voor kunstenaars

Enschede investeert in creatieve broedplaatsen voor kunstenaars

ENSCHEDE  Het college van burgemeester en wethouders in Enschede stelt 132.980 euro beschikbaar te stellen voor creatieve broedplaatsen. Het geld komt beschikbaar voor onderzoek naar huisvesting, het zoeken naar nieuwe locaties, modulaire broedplaatsen en het opstarten van een samenwerkingsplatform. Door bij te dragen wil de gemeente de creatieve broedplaatsen versterken zodat een jong, alternatief, creatief en internationaal publiek en kunstenaars zich thuis voelen in Enschede en zich verder kunnen ontwikkelen.

Steeds vaker zijn creatieve broedplaatsen en bedrijven op zoek naar geschikte huisvesting. Deze organisaties zitten namelijk vaak op tijdelijke locaties. Dit brengt financiƫle voordelen met zich mee, maar soms ook onzekerheid. Om een duurzamere oplossing te vinden voor dit vraagstuk stelt de gemeente een ton beschikbaar voor het zoeken naar geschikte locaties. Een aantal broedplaatsen krijgt in 80.000 euro voor het zoeken naar een geschikte nieuwe plek. Het gaat om broedplaatsen die door herontwikkeling acuut op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Aanvullend is er een bedrag van 20.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van een onderzoek naar de huisvestingsvraag van creatieve bedrijvenruimtes en broedplaatsen in Enschede.

Omdat bedrijfsruimte schaars is wordt er ook gezocht naar andere oplossingen om creatieve makers de ruimte te bieden. Daarom stelt de gemeente 7.980 euro beschikbaar voor onderzoek naar zogenaamde modulaire broedplaatsen. Studioworks Design en Tetem gaan onderzoeken of er een vorm kan bestaan van modulaire huisvesting van creatieve broedplaatsen die kan bewegen tussen leegstaande beschikbare locaties in de stad. De partijen gaan onderzoeken of dit een flexibel, goedkoop en aantrekkelijk alternatief kan zijn in de zoektocht naar ruimte voor makers.

Daarenboven stelt de gemeente 25.000 euro beschikbaar voor het samenwerkingsplatform van creatieve broedplaatsen en makers in Enschede. Aan de hand van een nieuw opgesteld manifest versterkt en vertegenwoordigt De Sektor de belangen van creatieve broedplaatsen en makers in de stad. Door de krachten te bundelen hoopt het platform de creatieve sector in Enschede te versterken en weerbaarder te maken. In totaal heeft  de rijksoverheid 550.000 euro beschikbaar gesteld voor de creatieve sector. Het overgebleven geld wordt uitgekeerd zodra de broedplaatsen daadwerkelijk gaan verhuizen.

Deel dit nieuws!