De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Tubbergen wil zes ton voor maatschappelijk vastgoed

College in Tubbergen wil zes ton voor maatschappelijk vastgoed

TUBBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Tubbergen stelt de gemeenteraad voor zes ton uit te trekken voor het ten behoeve van het toekomstbestendig maken van maatschappelijk vastgoed in de kernen van de gemeente. In prrincipe staan de eigenaren/gebruikers daarvoor aan de lat, maar het college stelt de raad voor bij te springen.

Gedacht wordt aan verduurzaming van gebouwen, verbetering van toegankelijkheid en last but not least het behoud van vrijwilligers. Het college heeft een subsidieregeling vastgesteld om daarmee
een budget van zes ton beschikbaar te stellen ten behoeve van aanpassingen/verbouwingen. Het college heeft ingestemd oppert omom 460.000 van dit budget beschikbaar te stellen uit de
zogenoemde Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen.

Deel dit nieuws!