De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Innovatieprojecten van waterschap voor 'weerbaarheid' Twente

Innovatieprojecten van waterschap voor 'weerbaarheid' Twente

ALMELO - Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stemt na het inwinnen van advies met het van stapel laten lopen van nieuwe innovatieprojecten. Met het project 'Het Blauwe Goud' betrekt waterschap Vechtstromen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen bij het ontwikkelen én realiseren van nieuwe technieken, het aanpakken van oplossingen om het relatief hoog gelegen Twente meer weerbaar te maken tegen droogte en waterschaarste.

Het project 'Vezelgewassen voor Bouwmaterialen' is een proeftuin om gewassen te verbouwen die als basis kunnen dienen voor (bio-based) bouwmaterialen in de bouw. Deze initiatieven worden gefinancierd vanuit het Vechtstromen. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de ambities uit het bestuursakkoord voor onder andere klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

Deel dit nieuws!