De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD: 'Winst van Twence voor lastenverlichting inzameling afval'

VVD: 'Winst van Twence voor lastenverlichting inzameling afval'

DINKELLAND - De raadsfractie van de VVD in de gemeente Dinkelland  vindt dat het het college van burgemeester en wethouders meer aandacht moet hebben voor het poten van veel bomen en in lijn daarmee er het minder makkelijk kappen van bomen. Een ander voorstel van de liberale fractie is, zo bleek in e begrotingsdebatten, om het dividend van afvalinzamelaar en energieproducent Twence te gebruiken voor het verminderen van de afvalstoffenheffing.

In een reactie stelde wethouder Brand, ook van de VVD dat niet kappen de regelis en wel kappen de uitzondering, maar dat er veel redenen kunnen zijn om een boom te kappen. Brand liet weten dat een boom wel die op een onwenselijke plek staatmoeten wijken doordat er meer belangen spelen.

Deel dit nieuws!