De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo steunt bouw toren voor creatief talent aan de Hazenweg

Hengelo steunt bouw toren voor creatief talent aan de Hazenweg

HENGELO - De nieuwe eigenaar van het pand aan de Hazenweg 121 in Hengelo wil het gebouw omvormen tot WSS Tower, gelieerd aan de ontwikkeling van de Green Box. Hiervoor blijkt politiek-bestuurlijk draagvlak te bestaan. Vooruitlopend op die ontwikkeling wordt het pand geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting van statushouders.

Het gebouw, nog altijd bekend als PTT-pand, sinds enige tijd eigendom van de ondernemer Koolen, zal nog een aantal jaren dienen ter huisvesting van asielzoekers om te gelegener tijd, denkelijk over tien jaar, voor andere doeleinden te worden verbouwd. Het idee van Koolen is er een hotspot te maken voor aanstormend internationaal talent.

Koolen was enkele jaren geleden dé initiator en promotor van Lithium Werks, dat met 7,5 miljoen overheidssteun, de opslag van energie in batterijen wereldwijd zou realiseren. Dat zou mogelijkheden bieden voor maatschappelijk en wetenschappelijk heilzame en verantwoorde verduurzaming, om te beginnen op de hightech bedrijvencampus in Enschede.

Het kwam niet echt van de grond. De bedoeling is nu  als gezegd een WSS Tower (Work Study Stay Tower), een soort campus waar innovatieve ontwikkelingen en experimenten mogelijk zijn. De toevoeging Green Box houdt verband met het accent dat komt te liggen op samenwerking van bedrijven en techneuten ten dienste van de energietransitie.

Deel dit nieuws!