De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Wethouder Hof van Twente interim-leider belangengroep platteland

Wethouder Hof van Twente interim-leider belangengroep platteland

DELDEN – Als interim-voorzitter van de belangengroep P10 stelt wethouder Scholten van de gemeente Hof van Twente dat ‘een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak’ essentieel is voor de toekomst van het platteland. Daar dienen agrariërs een belangrijke stem in het kapittel te hebben. Om die reden is de P10 tevreden dat het kabinet de adviezen van de commissie Remkes omarmt.

Onlangs betoogde Scholten bij Politiek in de Pol dat de aanpak van stikstof een stuk efficiënter en daardoor beter zou verlopen als gemeenten van meet af aan een grotere verantwoordelijkheid krijgen. Dat poneerde wethouder Scholten van de gemeente Hof van Twente in reactie op een discussie over de stikstofproblematiek. De provincie Overijssel zou vaker en beter de kennis op lokaal niveau moeten aanboren, in gemeentehuizen én op boererven. 'Kom maar op, we hebben de plannen.'

Scholten bepleit actie aan de basis. De plannen liggen volgens wethouder hem panklaar, maar dan moeten gemeenten wel een actieve rol kunnen pakken, wat nu niet kan. 'Gemeenten staan het dichtst bij de mensen, kennen de behoeften en mogelijkheden, en ook de erven en de ondernemers.'

 

Deel dit nieuws!