De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Grote overcapaciteit kantoorpanden in Netwerkstad Twente

Grote overcapaciteit kantoorpanden in Netwerkstad Twente

Enschede – Er bestaat volgens de huidige prognoses de komende acht jaar behoefte aan 108.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte in de Netwerkstad Twente, terwijl er een plancapaciteit van 431.500 vierkante meter is in de deelnemende gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne. De vijf gemeenten hebben besloten negen locaties aan te houden, met name in stationsgebieden en bij de stadsentrees. Dat betreft in Almelo station/centrum en zuidelijke invalsweg, in Enschede station/centrum, Kennispark en Zuiderval, in Hengelo station/Hart van Zuid en Westermaat en in Oldenzaal stationslocatie en Jufferbeek-Zuid. In de gemeente Borne is louter opvang van de bestaande behoefte mogelijk. Buiten de genoemde locaties willen de netwerksteden nieuwbouw en verbouw ontmoedigen. Er is overigens ook nog eens sprake van forse leegstand van kantoorpanden in de Netwerkstad, waarvan meer dan de helft langer dan drie jaar leegstaat. Er zal worden gestreefd naar renovatie en vervangende nieuwbouw. Daarnaast gaan de netwerksteden de structurele leegstand bestrijden door functieverandering. Afgesproken is dat daarbij de eigenaar van het pand ook de eigenaar van probleem blijft. Een herbestemming moet passen bij de omgeving en de vraag. Het stimuleren van tijdelijke functies in leegstaande kantoren krijgt extra aandacht. De vijf gemeenteraden moeten de gezamenlijke kantorenvisie nog vaststellen.

 

Deel dit nieuws!