De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Zestig tot tachtig miljoen euro voor glasvezel platteland

Zestig tot tachtig miljoen euro voor glasvezel platteland

Almelo – De provincie Overijssel zal uiterlijk in de zomer een masterplan voor breedband (glasvezelkabel) in onrendabele gebieden presenteren. In de voorlopige ramingen heeft gedeputeerde Rietkerk daarvoor een bedrag tussen zestig en tachtig miljoen euro opgenomen, maar hij denkt dat het met minder kan. “We hebben het ruim begroot, omdat we als provinciaal bestuur vinden dat het moet gebeuren, maar door samen te werken met marktpartijen valt het vermoedelijk goedkoper uit.” Dat zegt Rietkerk deze week in de papieren Roskam. De statenfractie van het CDA heeft enige tijd geleden al laten weten dat de vooruitgang niet aan het buitengebied voorbij mag gaan en dat daar voor de overheid een taak ligt. Immers, in de bebouwde kommen kan glasvezel op termijn financieel uit, maar vanwege de afstanden zal dat op het platteland onmogelijk zijn. Rietkerk gaat overleggen met alle aanbieders van zowel kabels als diensten. De gedeputeerde stelt dat er in het buitengebied niets gebeurt "als wij niet bewegen". In de Roskam meldt hij minimaal een dekking van negentig procent na te streven. "Ik ga met Cogas en Reggefiber aan vraagbundeling op het platteland doen. Volgens mij is het goedkoper om een totaalplan te maken. Ze doen dat niet uit zichzelf, dus doe ik dat.”

Deel dit nieuws!