De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Nieuwe zaak Nijhof-Wassink tevens erezaak Dik Wessels

Nieuwe zaak Nijhof-Wassink tevens erezaak Dik Wessels

Rijssen - Het transportbedrijf Nijhof-Wassink, waarin begrepen dealerbedrijf Nijwa, investeert in Twente circa twaalf en een half miljoen euro. Dat gebeurt op het eigen terrein in Rijssen waar Nijhof-Wassink voor zo’n vijf miljoen (ver)nieuwbouw van gebouw, buitenterrein en alles wat daarmee samenhangt laat plaatsvinden en op het bedrijvenpark Veldkamp/Westermaat te Hengelo waar ten behoeve van de dealertruckbedrijven, waaronder sinds enige tijd ook Renault, voor zeven en een half miljoen een compleet nieuwe vestiging verrijst. De hoofdveste van Nijhof-Wassink Transport aan de Galvanistraat te Rijssen vervangt drie gebouwen. De vernieuwing annex modernisering in Rijssen geschiedt vrijwel geheel door lokale bedrijven.

Het ontwerp komt van BDC Architecten te Rijssen, het installatiewerk van de firma Van Losser, de kranen van 'Plasje' en de opdracht voor de prestigieuze bouw ging naar grootondernemer Wessels, mede door de persoonlijke inzet van grondvester Dik Wessels, die Nijhof liet weten dit als een ‘erezaak’ te beschouwen. Wessels zou, zo releveerde Nijhof deze week bij het bereiken van het hoogste punt, zó gespitst zijn geweest op het werk dat hij drie nu al legendarische zinnen moet hebben gesproken: ‘Vieleu goat det doon, wat’er ok gebuurt. Ut is vuur miej ne erezaak oene zaak te bouwn, Freddy. A’k d’r allene al an deanke da'k ut nit kriege, wo’k al zenewachtig, ik beawe d’r van.’ Zie voor meer nieuws over de investeringsdrift van Nijhof-Wassink de papieren versie van de Roskam.


Deel dit nieuws!