De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Auto in Schuttenstraat; betaald parkeren city Almelo blijft

Auto in Schuttenstraat; betaald parkeren city Almelo blijft

Almelo – In de nieuwe coalitieperiode zal de VVD in Almelo vasthouden aan betaald parkeren in de binnenstad. Dat hebben de wethouders Van Woudenbergh en Andela meegedeeld tijdens een politiek café van de VVD met en op verzoek van binnenstadondernemers, van wie sommigen tegen betaald parkeren in de city zijn. Van Woudenbergh wil de ondernemers wél tegemoet komen door meer auto’s naar het centrum te leiden. Om die reden bepleit hij straks weer autoverkeer in de Schuttenstraat toe te staan, over de Grotestraat-Zuid heen, naar de parkeergarage Hagenborgh. “Dan trek je mensen naar de stad”, aldus Van Woudenbergh die nog maar eens opmerkte dat de centrumvernieuwing in Almelo door dit college, onder zijn verantwoordelijkheid, nu daadwerkelijk van de grond komt. Van Woudenbergh keert overigens na de verkiezingen niet terug als wethouder. "Ik denk dat ik een stad in opbouw achterlaat."

Zijn collega Andela, die wel wethouder blijft als de VVD opnieuw tot de coalitie toetreedt, onderschrijft de noodzaak van betaald parkeren. “We moeten dat regelen, het is niet anders. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en alleen via het prijsmechanisme valt het te reguleren.” Van de kant van de ondernemers in de binnenstad werd gepleit voor vrij parkeren in het centrum. Volgens ondernemer Makkinga trekt gratis parkeren meer bezoekers naar het centrum van Almelo, dat betekent meer omzet, minder leegstand, minder verpaupering en minder handhavingskosten. Zijn conclusie was deswege: "Iedereen wint.” Volgens wethouder Andela werkt dat niet. Het gratis parkeren in het centrum van Almelo leidt naar zijn mening  tot ondercapaciteit, verkeerschaos, klachten van mensen die geen plek voor hun auto kunnen vinden en financiële tekorten op de exploitatie van de parkeergarages.


Deel dit nieuws!