De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Honderd miljoen provinciale overheid voor grond gemeenten

Honderd miljoen provinciale overheid voor grond gemeenten

Almelo – Het college van gedeputeerde staten stelt voor honderd miljoen vrij te maken om gronden van gemeenten te verwerven. Er bestaat in Provinciale Staten een meerderheid voor het voorstel en naar verwachting wordt er al in januari een klap op gegeven. Met de grondaankopen denkt het provinciaal bestuur de grondproblematiek in Overijssel voor een substantieel deel op te lossen. Dat is mogelijk als de gemeenten meewerken door hun overgeprogrammeerde gronden (vooral woningbouw en bedrijventerreinen) over te dragen aan de provincie.  Veel gemeenten lijden forse verliezen op onverkoopbare gronden waarvoor wel plannen zijn ontwikkeld, maar waarvoor vanwege de economische crisis geen bouwmogelijkheden zijn.

Ook demografische tendensen zorgen ervoor dat gemeenten noodgedwongen een streep door de plannen moeten zetten. De provincie kan de gronden van gemeenten tegen de boekwaarde overnemen en op basis daarvan met herinvulling bezig gaan. Daarnaast is het, ook los van aankoop, mogelijk het gemeentelijk grondbeleid opnieuw te formuleren. Er worden dan geen nieuwe bestemmingsplannen meer in procedure genomen en er ontstaat een reëel beeld van vraag en aanbod. Naar de mening van gedeputeerde  Boerman heeft de combinatie kans van slagen. “Het is een heel concreet voorstel. Op deze manier wordt de overprogrammering uit de markt gehaald en kunnen gemeenten hun financiële positie verbeteren. Dat is ook een provinciaal belang.”

Deel dit nieuws!