De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Innovatiegeld als stimulans vier hightechbedrijven in Twente

Innovatiegeld als stimulans vier hightechbedrijven in Twente

Enschede/Hengelo - Vier bedrijven in Twente krijgen bij elkaar 3,65 miljoen euro uit het Innovatiefonds Overijssel. Dat gebeurt in de vorm van leningen. Het gaat om de drie Enschedese bedrijven Blue4Green, Medimate en Solmates en het Hengelose bedrijf Perrit. Deze bedrijven, wier producten wereldwijd worden toegepast, kunnen zich dankzij de financiële injectie verder ontwikkelen en producten vermarkten. Blue4Green ontwikkelt preventieprogramma’s voor betere en snellere diagnoses bij dieren. Medimate is actief in lab-on-a-chip-technologie voor de gezondheidszorg. Solmates maakt een productiemachine voor computerchips met beweegbare lagen. Perrit helpt zijn partners en klanten succesvol te zijn met de inzet van online softwareoplossingen die nieuwe manieren van werken

Het provinciale innovatiefonds ging in mei van het afgelopen jaar van start met een eerste tranche van tien miljoen euro. Dat is een onderdeel van de totale impuls van in totaal 42 miljoen euro die de provincie Overijssel beschikbaar stelt bedrijven te ondersteunen bij het doorvoeren van innovaties. De focus ligt op ondernemers en samenwerkingsverbanden in de vier zogenoemde topsectoren: High Tech Systems, Kunststoffen&Chemie, Gezondheidszorg/Life Sciences en cross-overs. Het doel is om de concurrentiepositie te versterken, de werkgelegenheid te behouden en extra impulsen te geven. De vier genoemde bedrijven zouden aan deze doelstelling ruimhartig voldoen en “een belangrijke bijdrage aan de stimulering van de regionale economie en de werkgelegenheid in Twente leveren.


Deel dit nieuws!