De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Herstel straatwerk door werkzoekenden in Twenterand

Herstel straatwerk door werkzoekenden in Twenterand

Vriezenveen – De gemeente Twenterand zet mensen zonder werk aan de schop om het straatwerk in de gemeente Twenterand op te knappen. Het mes snijdt volgens wethouder Engberts aan twee kanten. “Aan de ene kant doen we nu werk dat aanvankelijk budgettair niet uitgevoerd kon worden en verbeteren we hiermee de leefomgeving. Aan de andere kant kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen.” Op een aantal locaties in de gemeente is er achterstallig onderhoud aan trottoirs en klinkerbestrating binnen de bebouwde kom. Dit werk zou volgens een persbericht met "betrokkenen" zijn geïnventariseerd.

De wethouder: “Het werk kunnen we niet via aanbesteding laten uitvoeren, want er is onvoldoende budget voor. Op deze manier kan het wel. Ook kunnen de mensen zonder werk weer dagritme opbouwen. ” De gemeente voert dit project uit. Er worden twee werkploegen met werkzoekenden gevormd. Deze worden aangestuurd door medewerkers van de lokale overheid. Door het opdoen van werkervaring kan gemakkelijker worden doorgestroomd naar een reguliere baan. Wethouder Engberts laat weten dat de gemeente er nog dit najaar mee van start zal gaan en aan de hand van de ervaringen het project volgend jaar vervolgt.”Deel dit nieuws!